Training Allyship

Om als organisatie inclusiever te worden, is meer nodig dan enkel een inclusiebeleid. Het is cruciaal om medewerkers te betrekken die vanuit innerlijke motivatie gedreven zijn om te werken vanuit een gelijkwaardig oogpunt, en actief willen bijdragen aan het inclusiever maken van de organisatie. Een échte inclusieve organisatie kan niet zonder allyship: een ally is iemand die niet per se tot een ondervertegenwoordigde groep behoort, maar zich wel inzet voor de belangen, rechten en gelijkwaardige behandeling van deze groepen. Door allyship te omarmen, creëer je een cultuur van inclusie en respect. Zo zorg je ervoor dat alle medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen.

Wat doet een ally?

Ally betekent letterlijk “bondgenoot”. Allies zoeken actief naar geleefde ervaringen, luisteren naar en ondersteunen ondervertegenwoordigde groepen binnen de organisatie, en fungeren dus als bondgenoot voor deze mensen. Maar dat is niet het enige. Allies zijn zich ook heel bewust van onbewuste vooroordelen, micro-agressies, discriminatie, racisme en hun eigen privileges. Hierdoor kunnen ze anderen inspireren en helpen om continu te werken aan een inclusievere organisatie. Allies helpen met het creëren van een cultuur van acceptatie en ondersteuning.

Wat kan je na de training?

Na de training weet je hoe je diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie vertaalt naar de praktijk. Je begrijpt wat de impact is van onbewuste vooroordelen, aannames en stereotypering op jouw leiderschapsstijl. Je leert om op een inclusieve wijze sturing te geven aan de diversiteit van talenten die medewerkers bezitten. Hiernaast krijg je inzichten om op een inclusieve wijze de bestaande talenten van medewerkers inzichtelijk te maken en hoe je nieuw divers talent aantrekt. Tijdens de training werken we aan concrete praktijksituaties, waardoor je handvatten krijgt om jouw leiderschap inclusiever te maken.

Inhoud van de training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

👉🏽 Wat is allyship?

👉🏽 De rol van een ally

👉🏽 Het effect van privileges en onbewuste vooroordelen op inclusie

👉🏽 Psychologische veiligheid

👉🏽 Machtstructuren en ongelijkwaardigheid op de werkvloer

👉🏽 De verschillende vormen van uitsluiting: micro-agressie, discriminatie en racisme

👉🏽 Het belang van allyship in een inclusieve(re) organisatie

👉🏽 Hoe creëer je een allyship framework voor jouw organisatie?

Expert(s) training

De training wordt gegeven door ervaren trainers op het gebied van leiderschap, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. De trainers hebben jarenlange (praktijk)ervaring en begrijpen wat er zich afspeelt in de organisatie en in het vakgebied van diversiteit en inclusie.

 
Madhu Mathoera toolkit

Madhu Mathoera is expert op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. In 2023 is haar boek De inclusieve organisatie uitgekomen.

Zij zet zich iedere dag in om Nederland meer inclusief te maken. In de loop der jaren heeft Madhu veel ervaring opgebouwd op dit vlak – ze blijft haar kennis continu vergroten en ontwikkelen.

Vanuit verschillende managementrollen heeft Madhu ervaring met het verbinden van medewerkers, de organisatie, klanten en de strategie. Door haar expertise, trainingen, opleidingen en maatwerk aan te bieden wil Madhu organisaties helpen om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie onderdeel te maken van het DNA van de organisatie.

Planning & Locatie

Om te kunnen focussen op de organisatie als geheel, wordt deze training alleen incompany aangeboden.

Draag bij aan duurzame inclusie verandering

Deze training is zorgvuldig samengesteld om een brug te vormen tussen theorie en praktijk. Behalve dat je als organisatie kennis opdoet over allyship, krijg je ook de tools om deze nieuwe kennis toe te passen in de praktijk. Via interactieve opdrachten en momenten van zelfreflectie leer je jezelf te ontwikkelen als ally en échte verandering teweeg te brengen. Zo worden alle medewerkers binnen de organisatie een cruciaal onderdeel van de transformatie naar een inclusieve organisatie.

Ik wil meer informatie ontvangen:

Over De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera is expert op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De Inclusieve Organisatie biedt gratis tools, trainingen en workshops voor het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van diversiteit binnen jouw bedrijf.

Contact

De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera

📩 Contact? Klik hier

top
© 2023 De inclusieve organisatie