Intersectionaliteit

We kunnen niet kijken naar één hokje of één losse dimensie van een persoon. Dit betekent dat je in de organisatie ook niet de focus kan hebben op één diversiteitsdimensie. Wil je aan de slag met DEI in de organisatie, dan ben je genoodzaakt om naar het gehele palet te kijken. Dit brengt een bepaalde mate van complexiteit met zich mee die organisaties lastig vinden om te vertalen in beleid, acties, gedrag en vaardigheden.