Leiderschap

In een inclusieve organisatie is de werkvloer een veilige omgeving waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en er ruimte is voor de unieke talenten, ervaring en expertise die medewerkers meenemen. Een inclusieve leider herkent, erkent en draagt DEI uit. Het gaat hierbij niet alleen om woorden en het behalen van resultaten, het gaat ook om daden, zoals medewerkers aanspreken op niet-inclusief gedrag. Ondanks dat het woord ‘leider’ in leiderschap zit, staat de leider dus niet centraal. Het gaat om de mensen die de leider leidt.