Training Inclusief leiderschap

De wereld om ons heen staat niet stil. Als organisatie maar ook als leider wil je meegaan met de wereld om je heen maar tegelijkertijd onderscheidend zijn. Je wilt je eigen identiteit behouden en toch omgaan met diverse manieren van kijken en acteren. Hoe speel je in op al die veranderingen, nieuwe wensen en diversiteit? Durf je te experimenteren met nieuwe strategieën? Hoe houd je dat vast in je team?

Wat is het belang van inclusief leiderschap?

Nederland wordt steeds diverser. Vanuit de organisatie wordt het steeds belangrijker om door een intersectionele lens te kijken hoe hier zo goed mogelijk op ingespeeld kan worden. Veranderingen, zowel binnen als buiten de organisatie, vragen om het blijven hervinden van de toegevoegde waarde van de medewerker, klanten en stakeholders.

Het continu verbinden van de veranderingen vraagt om inclusief leiderschap: leiderschap dat een inclusieve cultuur kan creëren, stimuleert én borgt. Een cultuur waar medewerkers en teamleden de mogelijkheid krijgen om talent volledig te benutten en zichzelf te zijn op de werkvloer. Leiderschap waarbij de individuele talenten van de medewerkers centraal staan, om zo goed mogelijk de klanten en stakeholders te bedienen.

Dit vraagt van een leider om verbinding te maken tussen de strategie, medewerkers, klanten en stakeholders. Een inclusieve leider creëert en bewaakt een inclusieve cultuur. Zonder leiderschap is dit vrijwel onmogelijk omdat vanuit leiderschapsposities strategische keuzes worden gemaakt en het beleid wordt bepaald.

Wat kan je na de training?

Na de training weet je hoe je diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie vertaalt naar de praktijk. Je begrijpt wat de impact is van onbewuste vooroordelen, aannames en stereotypering op jouw leiderschapsstijl. Je leert om op een inclusieve wijze sturing te geven aan de diversiteit van talenten die medewerkers bezitten. Hiernaast krijg je inzichten om op een inclusieve wijze de bestaande talenten van medewerkers inzichtelijk te maken en hoe je nieuw divers talent aantrekt. Tijdens de training werken we aan concrete praktijksituaties, waardoor je handvatten krijgt om jouw leiderschap inclusiever te maken.

Inhoud van de training

Tijdens de 2 daagse training gaan we aan de slag met de theorie en maken we een doorvertaling naar de praktijk. Met verschillende interventies kan de doorvertaling gemaakt worden naar de eigen werkvloer. De 2 daagse training is inclusief diner en overnachting.

👉🏽 weet je hoe je op een inclusieve manier jouw persoonlijk leiderschap verder kan vormgeven

👉🏽 kun je diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie herkennen, erkennen en uitdragen

👉🏽 ben je in staat om jouw leiderschapsstijl op de behoefte van de ander in te zetten

👉🏽 ben je in staat de verschillende talenten in je team te herkennen en deze in te zetten voor de teamdoelstellingen en de organisatie

👉🏽 weet je hoe je verschillende perspectieven vanuit de organisatie kan ophalen en kan inzetten en hiermee tot betere beslissingen kunt komen

👉🏽 Wat heb je nodig als je nieuw talent gaat werven (competenties, vaardigheden en talent)

👉🏽 krijg je tips mee hoe je omgaat met de verschillen in je team en tools om dit toe te passen in de praktijk

Experts leergang

De training wordt gegeven door ervaren trainers op het gebied van leiderschap, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. De trainers hebben jarenlange (praktijk)ervaring en begrijpen wat er zich afspeelt in de organisatie en in het vakgebied van diversiteit en inclusie.

 

 

 

Leonie is communicatiestrateeg, inspirator en aanjager van diverse en inclusieve teams. Zij zette zich de afgelopen jaren met communicatie, dialoog en leiderschap in voor het openbreken van het moeilijke gesprek in teams. Zo ontwikkelde zij binnen de gemeente Den Haag een interne bewustwordingscampagne en zette ze bij het Nederlandse Rode Kruis Inclusief Werven en Selecteren op de kaart. 

Ze helpt daarnaast organisaties met het voeren van het goede gesprek en schuwt daarbij taboes over teamdynamica niet. Leonie heeft binnen Politie Nederland lange tijd een team van communicatieprofessionals aangestuurd, is teammanager communicatie binnen het Nederlandse Rode Kruis geweest en is momenteel werkzaam als Hoofd Communicatie van het Defensie Cyber Commando.

 

 

Madhu Mathoera is expert op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. In 2023 is haar boek De inclusieve organisatie uitgekomen.

Zij zet zich iedere dag in om Nederland meer inclusief te maken. In de loop der jaren heeft Madhu veel ervaring opgebouwd op dit vlak – ze blijft haar kennis continu vergroten en ontwikkelen.

Vanuit verschillende managementrollen heeft Madhu ervaring met het verbinden van medewerkers, de organisatie, klanten en de strategie.

Door haar expertise, trainingen, opleidingen en maatwerk aan te bieden wil Madhu organisaties helpen om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie onderdeel te maken van het DNA van de organisatie.

Planning & Locatie

 

Deze training wordt momenteel alleen incompany aangeboden

Heb je nog vragen?

Wil jij deelnemen aan de training of extra informatie ontvangen? 
Stuur dan een mail naar madhu@beetopofmind.nl.

Ik wil meer informatie ontvangen:

Over De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera is expert op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De Inclusieve Organisatie biedt gratis tools, trainingen en workshops voor het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van diversiteit binnen jouw bedrijf.

Contact

De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera

📩 Contact? Klik hier

top
© 2024 De inclusieve organisatie