Kan elke leider een inclusieve leider zijn? 

Madhu Mathoera
  | 
29 augustus 2023

Inclusief leiderschap is onmisbaar in de hedendaagse werkomgeving. Het gaat niet alleen om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, maar ook om het nemen van concrete acties om gelijkheid en inclusiviteit te bevorderen. Op deze manier kunnen verschillende perspectieven geïntegreerd worden in de besluitvorming en het beleid van de organisatie. Door inclusief leiderschap te ontwikkelen, kunnen organisaties betere resultaten behalen, een positieve werkcultuur bevorderen en talent aantrekken en behouden. 

Een inclusieve werkcultuur heeft een positief effect op de werkomgeving. Het bevordert een gevoel van verbondenheid en vertrouwen tussen collega’s, wat kan leiden tot een hogere productiviteit en betere samenwerking. Daarnaast kan inclusie zorgen voor een diverser personeelsbestand, wat kan leiden tot nieuwe perspectieven en ideeën. Het is daarom belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van het belang van inclusie en actief werken aan het creëren van een inclusieve werkcultuur.

Inclusie: een keuze of manier van werken? 

Inclusie is een manier van werken waarbij gestreefd wordt naar het betrekken en waarderen van diverse perspectieven en achtergronden. Het gaat erom dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat er ruimte is voor diversiteit en er eerlijke kansen worden geboden. Inclusie is dus geen keuze, maar een noodzakelijke aanpak voor een rechtvaardige en positieve werkcultuur.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie zijn geen standaardonderwerpen die we leren op school of in managementtrainingen. Wanneer we willen werken met inclusief leiderschap betekent dit het aanleren van inclusieve vaardigheden. Ook betekent dit het accepteren en omarmen van diversiteit in alle vormen, denk dan bijvoorbeeld aan verschillende culturen, gender, leeftijd, generatie en etniciteit. 

Door het omarmen van diversiteit wordt begrip en empathie vergroot, dit kan bijdragen aan het verminderen van discriminatie, aannames, stereotypering en onbewuste vooroordelen. Een effect hiervan kan zijn dat je als leider eerlijke kansen geeft en het talent van medewerkers benut. Zo kan je ervoor zorgen dat medewerkers een verhoogde betrokkenheid voelen, productiever zijn en een sterker teamgevoel ervaren. 

Inclusie als manier van werken houdt in dat het niet langer een afvinklijstje is, maar een integraal onderdeel van de organisatie en de werkcultuur. Het gaat erom dat iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt bij het werk en de organisatie. Door inclusie te omarmen als een manier van werken, wordt de diversiteit binnen het team erkend en gewaardeerd. 

Leiderschap in een inclusieve organisatie

Als je een inclusieve leider wilt zijn, is het belangrijk om te beseffen dat inclusiviteit niet alleen gaat over het hebben van een diverse groep mensen in je team. Het gaat ook om het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en gehoord voelt. Hier zijn nog een paar extra tips om je te helpen bij het worden van een inclusieve leider:

  1. Wees bewust van je eigen vooroordelen en werk eraan om deze te verminderen. Dit zal je helpen om meer open te staan voor verschillende perspectieven en ervaringen.
  2. Zorg ervoor dat alle teamleden gelijke toegang hebben tot kansen en middelen, ongeacht hun achtergrond of ervaring.
  3. Geef feedback op een constructieve manier en zorg ervoor dat alle teamleden dezelfde kansen krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen.
  4. Toon oprecht respect en begrip voor de verschillende achtergronden en ervaringen van je teamleden, en zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn.
  5. Maak inclusiviteit een prioriteit in alle aspecten van je bedrijf, van werving tot promotie, van beleid tot dagelijkse interacties.

Training inclusief leiderschap

Meer leren over inclusief leiderschap? Geef je dan op voor de 2-daagse training Inclusief Leiderschap. Je leert om op een inclusieve wijze sturing te geven aan de diversiteit van talenten die medewerkers bezitten. Hiernaast krijg je inzichten om op een inclusieve wijze de bestaande talenten van medewerkers inzichtelijk te maken en hoe je nieuw divers talent aantrekt. Tijdens de training werken we aan concrete praktijksituaties, waardoor je handvatten krijgt om jouw leiderschap inclusiever te maken.  Na de training weet je hoe je diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie vertaalt naar de praktijk. Je begrijpt wat de impact is van onbewuste vooroordelen, aannames en stereotypering op jouw leiderschapsstijl.

Klik hier voor meer informatie over de training.

Inclusief leiderschap
Artikel uit de categorie:
Inclusief leiderschap

0 Reacties op "Kan elke leider een inclusieve leider zijn? "

Geef een reactie op dit artikel

Over De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera is expert op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De Inclusieve Organisatie biedt gratis tools, trainingen en workshops voor het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van diversiteit binnen jouw bedrijf.

Contact

De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera

📩 Contact? Klik hier

top
© 2024 De inclusieve organisatie

IS JOUW DGI-KENNIS UP TO DATE?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste DGI-nieuws!