Samen stilstaan om verder te komen – event Samen in de regio

Madhu Mathoera
  | 
24 november 2023

Wij kijken graag terug naar de bijeenkomst Inclusie en Diversiteit. Voor een organisatie waarbij verbinden en samenwerken in de genen zit, is dit een ontzettend belangrijk thema. Wij zijn dan ook trots om samen met de gemeente Roosendaal aandacht te kunnen besteden aan arbeids- en stagediscriminatie, kansengelijkheid voor mensen met een begeleidingsbehoefte en acceptatie van LHBTI+.

Dit artikel is eerder geplaatst op sameninderegio.nl

WARM WELKOM

Na het nummer ‘Multicolor’ van Son Mieux vertelt directeur van het Da Vinci College Kiki Nieuwkerk hoe blij zij is iedereen te mogen verwelkomen. “Als school willen wij inclusief zijn; alle leerlingen zijn welkom. En wij hebben met ons team dagelijks te maken met diversiteit. Voor ons een belangrijk onderwerp dus.”

IEDEREEN GEACCEPTEERD

Wethouder Klaar Koenraad is ook enthousiast over het thema: “De gemeente Roosendaal wil dat alle inwoners ongeacht leeftijd, afkomst, gender, seksuele oriëntatie of beperking (etc.) voldoende kansen hebben om prettig te kunnen leven, waar iedereen kan meedoen en zich geaccepteerd voelt.” Ze geeft daarbij ook een aantal persoonlijke voorbeelden. “Ik vind het belangrijk om niet meteen ergens iets van te vinden, maar te luisteren naar waarom iemand iets zegt of doet.”

ZIE ELKAAR ZONDER OORDEEL

Dan is het woord aan Madhu Mathoera: “Ik ga jullie een beetje jeuk geven. Als je het voelt, vraag je dan af waar dat vandaan komt. Ik wil daarbij niet dat iemand zich ongewenst voelt, ik wil juist verbinden.” Ze laat de toehoorders ook meedoen. Een soort ‘Wie is het?’ met ‘handen omhoog voor…’ op punten voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG). “Het gaat om elkaar zien voor wie je bent. Geen oordeel.”

WAT HEB JE NODIG?

Madhu vervolgt: “Inclusie betekent dat we het ‘met elkaar’ doen. Het gaat er om wat je nodig hebt om te slagen.” Ze geeft een aantal mooie voorbeelden. “Veel mensen zijn zo gefocust op ‘het beklimmen van de boom’. Ze kijken niet naar welke top ze eigenlijk wil bereiken. Wil je de appels hebben? Misschien kun je daar ook op een heel andere manier voor zorgen en hoef je de boom niet in.”

WAT WIL JE BEREIKEN?

Er komen meer voorbeelden over hoe het binnen organisaties ook anders zou kunnen. “Mensen zijn bang om het bij dit onderwerp ‘verkeerd’ te doen. Het is belangrijk om te kijken naar wat je wil bereiken. Laat mensen bij een sollicitatie bijvoorbeeld niet standaard een motivatiebrief schrijven als dat voor de functie niet noodzakelijk is. Waarom niet een infographic of video laten maken?”

UI OF EI

Madhu geeft ook nog een korte uitleg over haar boek, De Inclusieve Organisatie, dat alle gasten bij vertrek mogen meenemen. “Kort samengevat komt het er op neer ‘is jouw organisatie een ui of een ei’? Laat je op alle lagen zien waar je voor staat of is dat alleen aan de buitenkant? Het gaat om een algehele mindset, om gedrag, vaardigheden en of DGI in je DNA zit.”

IN GESPREK

De avond is lekker (inter)actief. Na het eerste deel van Madhu’s verhaal mogen de aanwezigen een kop soep halen en plaatsnemen aan een van de gesprekstafels. Ze praten over stellingen als ‘Mijn leidinggevende is verantwoordelijk voor een inclusieve cultuur’ en ‘Binnen onze organisatie heeft iedereen gelijke kansen’. Daarna komt iedereen weer samen en is het tijd voor het onderdeel ‘allyship’.

GEWOON EEN GRAPJE

Madhu: “Vraag na hoe je met elkaar omgaat en benoem wat jij niet oké vindt. Belangrijk hierbij is om te kijken naar intentie versus impact. Wat doet het met een ander? Wat voor de een ‘gewoon een grapje’ is, kan voor een ander echt kwetsend zijn. En heb je intenties, koppel daar dan ook een actie aan.” Ze benoemt ook het belang van aandacht voor vooroordelen, want die zijn niet altijd duidelijk. “Er zijn zo’n 200 onbewuste vooroordelen!”

OPEN HOUDING OM TOT ELKAAR TE KOMEN

Na het heerlijke hoofdgerecht is er aandacht voor jongeren en de problemen waar zij tegenaan lopen. Wouter Melkert van Plek voor Gesprek: “De generatie van nu heeft het lef om aan te vechten wat de generatie van daarvoor heeft neergezet. Met een open houding en communicatie kom je tot elkaar.” Er komt een vraag uit het publiek: “Als een jongere niet wordt aangenomen voor een stage om ‘diversiteitsredenen’, voor wie is er dan een taak om daar iets mee te doen?”

VERHALEN MOETEN WORDEN GEHOORD

Een suggestie volgt: “Het is de driehoek ‘leerling, school en bedrijf’, waarbij de te nemen drempel zichtbaar moet zijn. Het is van belang dat leerlingen er over vertellen, ook of nóg belangrijker dat school er actie op onderneemt. De verhalen die er zijn, moeten worden gehoord.” Waarop Madhu inbrengt: “Gaan we pas naar oplossingen zoeken als het probleem zich aandient of zouden we er eerder aandacht aan kunnen besteden?”

MAAK HET NORMAAL

Tips van de aanwezige jongeren die er, bijvoorbeeld bij het vinden van een stage, mee te maken hebben: “Maak het normaal om er over in gesprek te gaan. Veel bedrijven hebben ook nog veel te leren. Verbind met elkaar. En houd de oncomfortabele communicatie open. Laat elkaar in elkaars waarde.”

SAMEN EVEN STILSTAAN OM VERDER TE KOMEN

Na het dessert eindigt Madhu: “Vergeet niet dat we met elkaar een inclusiereis maken. Laat niemand achter. Sommige mensen lopen niet zo hard. Soms moet je samen even stil staan om verder te komen en te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.”

Als wij ons samen blijven inzetten voor de goede zaak, ongeacht de kans op een gunstige uitkomst, hebben wij hoop dat dit thema steeds breder zal worden uitgedragen.

Fotograaf Christian Keijsers
Fotograaf Christian Keijsers

Artikel uit de categorie:
De inclusieve organisatie

0 Reacties op "Samen stilstaan om verder te komen - event Samen in de regio"

Geef een reactie op dit artikel

Over De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera is expert op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De Inclusieve Organisatie biedt gratis tools, trainingen en workshops voor het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van diversiteit binnen jouw bedrijf.

Contact

De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera

📩 Contact? Klik hier

top
© 2024 De inclusieve organisatie